Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Systém pro 3D analýzu fluorescence rostlin
Typ práce: Semestrální práce , Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: zadáno
Dokončeno: dokončeno
Zadavatel: Ryba Tomáš

Detail

Zkoumáním rostlin z hlediska efektivnosti jejich shopnosti využít energii ze světelného záření, je možné určit jejich zdravotní stav, schopnost přežít vliv určitých stresů (např. nedostatek vody) či životaschopnost v různých životních podmínkách. Část přijaté energie využívají rostliny účelově k fotosyntéze, zbylá část je bez užitku vyzářena zpět do atmosféry (tzv. fluorescence). Jelikož se jedná o dva protichůdné jevy (tzn. "čím vyšší fotosyntéza, tím nižší fluorescence a naopak"), je možné zkoumáním jednoho usuzovat na druhé. K měření fluorescence se používá speciální systém (viz obr.). 

Cílem práce je pomocí zmíněného systému vytvořit 3D povrchový model rostliny a následně na tento model zobrazit data o fluorescenci.

FluorCam Arch System