Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Návrh a realizace vyhodnocovacích funkcí v Case/4/0 pro automatické generování HTML dokumentace.
Typ práce: Bakalářská práce
Obor: IŘS
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Fetter Miloš

Detail

Cílem práce je navrhnout a realizovat vyhodnocovací funkce v Case/4/0 pro automatické generování HTML dokumentace projektu Výzkum a vývoj informačního systému pro podporu rozhodování v oblasti snižování nákladů na údržbu a zvyšování spolehlivosti parních turbín a vybraných zařízení.