Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Segmentace obrazu pomocí evolučních algoritmů
Typ práce: Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: zadáno Ondřej Fikar
Dokončeno: dokončeno
Investor: Ryba Tomáš