Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Metody předzpracování obrazu
Typ práce: Semestrální práce , Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: zadáno Jed, Spa
Dokončeno: dokončeno
Investor: Ryba Tomáš

Detail

Předzpracování obrazů je důležitým krokem při jejich analýze. Jedná se zejména o jejich filtraci, kdy je naším cílem např. zvýraznit jasové přechody (tzv. hrany v obraze) nebo celý obrázek vyhladit a tak odstranit šum apod. Cílem práce je prostudování a následné otestování jednotlivých takovýchto metod.