Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Programování metod pro rozpoznávání řeči v Matlabu
Typ práce: Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce , Semestrální práce , Projekt 4
Obor: UI
Rok zadání: 2018/2019
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Vaněk Jan

Detail

Metody umělé inteligence, hluboké neuronové sítě a jejich aplikace při analýze zvukových nahrávek a videosekvencí.

  • téma je rámcové a bude přizpůsobeno úrovni a zájmu studenta
  • na vybraném tématu je pak možné pokračovat v navazujících projektech, bakalářské práci a diplomové práci