Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Využití vlnkové (wavelet) transformace k analýze lékařských obrazových dat
Typ práce: Semestrální práce , Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: zadáno
Dokončeno: dokončeno
Investor: Ryba Tomáš

Detail

Vlnková transformace je hojně používaná metoda pro předzpracování především lékařských obrazových dat. Umožňuje popsat signál v časově-frekvenční oblasti, čímž v jistém slova smyslu spojuje prostorovou (obraz popsaný pomocí pixelů) a frekvenční (Fourierovu) analýzu obrazu.

Cílem práce je prostudování teorie a využití této transformace a následná její aplikace na lékařská obrazová data.