Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Rozpoznávání emocí
Typ práce: Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Zajíc Zbyněk

Detail

Úkolem studenta je seznámit se s metodami automatického rozpoznávání emocí z audio-vizuálních dat, prostudovat literaturu zabývající touto problematikou a vytvořit programové řešení.