Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Řízení pohybu CNC obráběcích strojů
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Spolupráce / brigáda , Semestrální práce , Projekt 4 , Projekt 5
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Goubej Martin

Detail

Předmětem práce je vývoj algoritmů pro plánování trajektorie pohybu pro CNC obráběcí stroje, manipulátory a roboty.

Cílem práce je seznámit se s existujícími způsoby řízení pohybu u komerčních CNC a robotických systémů a navrhnout a otestovat algoritmy umožňující generovat trajektorie v reálném čase na základě vstupních dat v podobě série lineárních a kruhových úseků ve tvaru, který je standardně používán průmyslovými systémy pro počítačovou podporu výroby (CAM).