Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Reinforcement Learning
Typ práce: Bakalářská práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Salajka Petr

Detail

Metody umělé inteligence se zpravidla dělí na učení s a bez učitele. Metody Reinforcement Learning se často zanedbávají a to i přes jejich značné úspěchy v poslední době.

Cílem práce je popstat hlavní myšlenky Reinforcement Learning, sestavit určitý historický přehled a funkčnost metod ukázat na jednoduchých příkladech použití.

Na práci je možné navázat diplomovou prací Deep Reinforcement Learning která se zabývá spojení neuronových sítí a metod a metod Reinforcement Learning.