Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Metody regularizace neuronových sítí
Typ práce: Bakalářská práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Salajka Petr

Detail

Přetrénování (přílišná specializace) je problém, se kterým se při návrhu a trénování neuronových sítí často setkáváme.

Cílem práce je sestavit komplexní přehled metod regularizace (a obecně metod zabraňujících přetrénování) používaných při trénování neuronových sítí.