Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Prověření možností zkvalitnění syntetické řeči pro zařízení s omezenýmy zdroji (Goole ANDROID, iPhone)
Typ práce: Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor: UI
Rok zadání: 2016/2017
Zadáno: zadáno Jiří Strnad
Dokončeno:
Investor: Tihelka Daniel

Detail

Jedná se o experimentální implementaci metod modifikace řečového signálu (TD-PSPTP, ESNOLA), které jsou vhodné pro systémy syntézy řeči běžící na zařízeních s omezeným výkonem a pamětí (mobilní telefony a čtečky, atd.).

Požadavky:

  • schopnost algoritmizace,
  • čtení v angličtině (metody jsou popsány v anglické literatuře),
  • chuť přemýšlet.

Zdroje informací:

  • zkušenosti vedoucího práce (předpokládají se časté konzultace)
  • literatura (dodá vedoucí)
  • Internet

Řešením projektu se budete spolupodílet na vývoji českého systému konverze textu na řeč ARTIC a svou prací přispějete ke zdokonalení tohoto systému.