Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: QUEETECH - zpracování lékařských obrazových dat - rámcové téma
Typ práce: Spolupráce / brigáda , Semestrální práce , Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Železný Miloš

Detail

Rámcové zadání - v případě zájmu je zadání vybráno na základě konzultace se zájemcem, s přihlédnutím ke zvolenému typu práce (BP, DP, PRJ apod.), k preferencím a know-how zájemce a k aktuální rozpracovanosti metod v rámci projektu Queetech. Práce je mnoho, počet zájemců v podstatě není omezen.
QUEETECH je název projektu vytvořeného pro výzkumnou oblast zpracování lékařských obrazových dat (medical imaging). Skupina se zabývá vývojem metod pro počítačově založenou diagnostiku chorob z obrazových dat (CT, MRI, ultrazvuk, rentgen apod.) Spolupracujeme s několika nemocnicemi, ve spolupráci s nimiž řešíme různé úlohy z tohoto oboru.