Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Algoritmy zpětnovazebního řízení dynamických systémů
Typ práce: Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Zadavatel: Königsmarková Jana