Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Detekce hlasivkových pulsů v řečovém signálu pomocí hlubokých neuronových sítí
Typ práce: Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Zadavatel: Matoušek Jindřich

Detail

Student se aktivně zapojí do vývojových prací v oblasti počítačové syntézy řeči. Hlavním cílem bude zdokonalit existující program pro detekci hlasivkových pulsů v řečovém signálu, tj. pro detekci hlavních "vrcholků" v řečovém signálu pomocí hlubokých neuronových sítí.

Konkrétní téma bude upřesněno v závislosti na typu projektu (Projekt x, BP nebo DP).

Požadavky:

  • chuť skutečně pracovat
  • samostatnost
  • schopnost algoritmizace
  • programování (Python)

Zdroje informací:

  • zkušenosti a nápady vedoucího;
  • internet.