Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Deep Reinforcement Learning
Typ práce: Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Zadavatel: Salajka Petr

Detail

Metody umělé inteligence se zpravidla dělí na učení s a bez učitele. Metody Reinforcement Learning se často zanedbávají a to i přes jejich značné úspěchy v poslední době.

Cílem práce je popstat hlavní myšlenky Reinforcement Learning, sestavit určitý historický přehled metod Reinfocement Learning a neuronových sítí. Dále zdůvodnit smysl jejich propojení a funkčnost metod ukázat na jednoduchých příkladech použití.

Práce volně navazuje na bakalářskou práci Reinforcement Learning.