Přejít na obsah

Vítá Vás oddělení informačních a řídicích systémů

Oddělení informačních a řídících systémů se zabývá metodami pro využití informačních technologií v technické praxi. Především se jedná o metody programování a modelování řídících a informačních systémů a problematiku měření fyzikálních veličin.

Dále se zabývá výzkumem stochastických modelů energetických sítí a výzkumem metod diagnostiky energetických zařízení.

Studenti a doktorandi se podílí na vývoji a výzkumu výše uvedených témat formou semestrálních, diplomových a doktorských prací.