Přejít na obsah

Reference

Bilanční modely české přenosové soustavy v rámci soustavy UCTE

Bilanční modely české přenosové soustavy v rámci soustavy UCTE - pro ČEPS a.s.

Metody diagnostiky armatur v atomových elektrárnách

Metody diagnostiky armatur v atomových elektrárnách - pro Framtom ANP GmbH a Siemens A.G.

Metody diagnostiky plynových turbín Siemens

Metody diagnostiky plynových turbín Siemens - pro Framtom ANP GmbH a Siemens A.G.

Metody diagnostiky úniku médií z potrubních soustav

Metody diagnostiky úniku médií z potrubních soustav - pro Framtom ANP GmbH a Siemens A.G.

Programový systém pro simulaci a výpočty sítě NN a VN v Plzeňském a Karlovarském kraji

Programový systém pro simulaci a výpočty sítě NN a VN v Plzeňském a Karlovarském kraji - pro ČEZ a.s.

Studie záměny systému kontroly a řízení

Studie záměny systému kontroly a řízení - pro JE Temelín