Přejít na obsah

Zadání pro školní rok 2009/2010

I. Rozpoznávání SPZ

- na fotografii detekujte lokaci SPZ
- rozpoznejte text na SPZ
- obrázky jsou rozdělené do tří skupin - level01 nejlehší, level03 nejtěžší
- level03 není vyžadován = bonusová skupina
- dále jsou obrázky ve formátu jpg a png, jedná se vždy o jiné fotografie, je tudíž potřeba rozpoznat oboje zvlášť

level01_jpg   level02_jpg  level03_jpg

level01_png  level02_png  level03_png

II. Rozšířená realita - augmented reality

- nakalibrujte kameru dle známého kalibračního vzoru (šachovnice)
- jedná se o odhad ohniskové vzdálenosti, zorného pole, polohy a orientace kamery v prostoru
- detekujte ve fotografii nebo videosekvenci rohy šachovnice a do barevných polí vkreslete krychle odpovídající velikosti, barvy a orietnace