Skip to content

Psutka-josef-v

Contact

name: Josef V. Psutka
phone:
+420 37763 2556
office:
UN559


e-mail: psutka_j@kky.zcu.cz

Ing. Mgr. Psutka Josef V., Ph.D.

Courses

Course Guarantor

Course Lecturer

Practical Lesson Lecturer

 

Supervising student projects

název type
year
supervisor
specialization
assigned
Automatizace přípravy dat k tvorbě akustického modelu DP
Psutka Josef V.
UI
volné
Automatizace tvorby akustických modelů DP BP
Psutka Josef V.
UI
volné
Optimalizace parametrů akustických modelů BP SPC
Psutka Josef V.
UI
volné
Příprava obecného akustického modelu sportovních přenosů DP
Psutka Josef V.
UI
volné
Využití spodoby znělosti při tvorbě akustického modelu BP SPC
Psutka Josef V.
UI
volné
Využití state-of-the-art metod akustického modelování v real-time systémech rozpoznávání řeči DP BP
Psutka Josef V.
UI
volné
Alternativní tvorba vícesložkových akustických modelů BP SPC
Psutka Josef V.
UI
dokončeno
Detekce hudby v řečovém signálu DP BP
Psutka Josef V.
UI
zadáno (Viktor MÄRZ)
Optimální rozmístění pásmových filtrů v MFCC pro konkrétního řečníka DP
Psutka Josef V.
UI
dokončeno
 

Publications

 + / -  Publications in year 2020

Zajíc Zbyněk and Psutka V. Josef and Luděk Müller : Diarization Based on Identification with X-Vectors. . Speech and Computer, 22nd International Conference, SPECOM 2019, St. Petersburg, Russia, October 7-9,2020, Proceedings., p. 667-678, 2020.

 + / -  Publications in year 2019

Zbyněk Zajíc and Josef V. Psutka and Lucie Zajícová and Luděk Müller and Petr Salajka : Diarization of The Language Consulting Center Telephone Calls . Speech and Computer (SPECOM 2019), p. 549-558, Springer, Cham, 2019.

 + / -  Publications in year 2018

Zbyněk Zajíc and Lucie Zajícová and Josef V. Psutka and Petr Salajka and Jaromír Novotný and Aleš Pražák and Luděk Müller : First Insight into the Processing of the Language Consulting Center Data . Speech and Computer 20th International Conference (SPECOM 2018), p. 778-787, Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2018.
Zbyněk Zajíc and Lucie Skorkovská and Petr Neduchal and Pavel Ircing and Josef V. Psutka and Marek Hrúz and Aleš Pražák and Daniel Soutner and Jan Švec and Lukáš Bureš and Luděk Müller : Towards Processing of the Oral History Interviews and Related Printed Documents . Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018), 2104, European Language Resources Association (ELRA), 2018.

 + / -  Publications in year 2014

 + / -  Publications in year 2013

Jan Vaněk and Lukáš Machlica and Josef V. Psutka and Josef Psutka : Covariance Matrix Enhancement Approach to Train Robust Gaussian Mixture Models of Speech Data . Speech and Computer, Lecture Notes in Computer Science, vol. 8113, p. 92-99, Springer, 2013.
Campr Pavel and Pražák Aleš and Psutka Josef V. and Psutka Josef : Online Speaker Adaptation of an Acoustic Model using Face Recognition . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 16th International Conference TSD 2013, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8082, p. 378-385, Springer Berlin Heidelberg, 2013.

 + / -  Publications in year 2012

Vaněk J. and Trmal J. and Psutka J. V. and Psutka J. : Full Covariance Gaussian Mixture Models Evaluation on GPU . IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, Vietnam, Ho Chi Minh City, 2012.
Vaněk J. and Trmal J. and Psutka J. V. and Psutka J. : Optimized Acoustic Likelihoods Computation for NVIDIA and ATI/AMD Graphics Processors . IEEE TRANSACTIONS ON AUDIO SPEECH AND LANGUAGE PROCESSING, 6, vol. 20, p. 1818-1828, Institute of Electrical and Electronics Engineers ( IEEE ), 2012.

 + / -  Publications in year 2011

Josef V. Psutka and Jan Vaněk and Josef Psutka : Speaker-clustered Acoustic Models Evaluated on GPU for on-line Subtitling of Parliament Meetings . Text, Speech, and Dialogue, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6836, p. 284-290, Springer, 2011.
Vaněk J. and Trmal J. and Psutka J. V. : Optimization of the Gaussian Mixture Model Evaluation on GPU . 12th Annual Conference of the International Speech Communication Association 2011 (INTERSPEECH 2011), p. 1748-1751, Firenze, Italy, 2011.

 + / -  Publications in year 2010

 + / -  Publications in year 2009

Vaněk Jan and Psutka Josef V. and Zelinka Jan and Pražák Aleš and Psutka Josef : Training of Speaker-Clustered Acoustic Models for Use in Real-Time Recognizers . Proceedings of the International Conference on Signal Processing and Multimedia Application, p. 131-135, INSTICC, Miláno, 2009.
Ircing Pavel and Psutka Josef and Psutka Josef V. : Using Morphological Information for Robust Language Modeling in Czech ASR System . IEEE Transactions on Audio Speech and Language Processing, vol. 17, p. 840-847, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 2009.

 + / -  Publications in year 2008

Ircing Pavel and Psutka Josef and Psutka Josef V. and Pražák Aleš and Tychtl Zbyněk : Automatic Speech Recognition and Information Retrieval Techniques for Facilitating Access to Video Archives of Cultural Heritage . IEEE SMC International Conference on Distributed Human-Machine Systems, vol. ;, p. 323-328, Czech Technical University, Atény, 2008.
Pražák Aleš and Ircing Pavel and Švec Jan and Psutka Josef V. : Efficient Combination of N-gram Language Models and Recognition Grammars in Real-Time LVCSR Decoder . 9th International Conference on Signal Processing Proceedings, vol. ;, p. 587-591, IEEE, Peking, Čína, 2008.
Psutka Josef V. and Pražák Aleš : Multiple Application of the MLLT Based on Clustering Supported by Phonetic Knowledge . 9th International Conference on Signal Processing Proceedings, vol. ;, p. 613-617, IEEE, Peking, Čína, 2008.

 + / -  Publications in year 2007

Psutka, V. J. : Robust PLP-Based Parameterization for ASR Systems . SPECOM 2007 Proceedings, p. 509-515, Moskow State Linguistic University, Moscow, 2007.
Psutka Josef V. : Techniky parametrizace, dekorelace a redukce dimenze příznaků v systémech rozpoznávání řeči . p. 134, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2007.
Psutka Josef V. . and Ircing, P. and Psutka, J. : Hungarian MALACH acoustic front-end . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, 2007.

 + / -  Publications in year 2006

Pražák, A. and Psutka Josef V. and Hoidekr, J. and Kanis, J. and Müller, L. and Psutka, J. : Automatic online subtitling of the Czech parliament meetings . Lecture Notes in Artificial Intelligence, Lecture notes in artificial intelligence. 0302-9743 ; 4188, 4188, p. 501-508, Springer, Berlin, 2006.
Trmal, J. and Zelinka, J. and Psutka Josef V. and Müller, L. : Comparison between GMM and decision graphs based silence/speech detection method . Proceedings of the 11th international conference "Speech and computer" SPECOM'2006, p. 376-379, Anatolya Publishers, St. Petersburg, 2006.
Šmídl, L. and Psutka Josef V. and Psutka, J. : Modul zpracování klíčových slov CZ . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2006.
Psutka, J. and Psutka Josef V. and Radová, V. and Ircing, P. and Matoušek, J. and Müller, L. : Polish Malach Speech Corpus . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Johns Hopkins Univ. v Baltimore, Shoah Visual History Foundation, 2006.
Psutka, J. and Matoušek, J. and Radová, V. and Psutka Josef V. and Ircing, P. and Müller, L. : Slovak Malach Speech Corpus . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Johns Hopkins Univ. v Baltimore, Shoah Visual History Foundation, 2006.
Psutka, J. and Ircing, P. and Psutka Josef V. : Slovak Spontaneaous Speech – Acoustic&Language Models (MALACH) . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Johns Hopkins University Baltimore, Shoah Visual History Foundation, 2006.

 + / -  Publications in year 2005

Šmídl, L. and Psutka Josef V. and Zahradil, J. : Keyword spotting with triphone based filler model . SPECOM 2005 proceedings, p. 487-490, Moscow State Linguistics University, Moscow , 2005.
Pražák, A. and Müller, L. and Psutka Josef V. : LVCSR system for automatic online subtitling . SPECOM 2005 proceedings, p. 325-328, Moscow State Linguistics University, Moscow, 2005.
Müller, L. and Psutka Josef V. : Building robust PLP-based acoustic module for ASR applications . SPECOM 2005 proceedings, p. 761-764, Moscow State Linguistic University, Moscow , 2005.
Psutka, J. and Ircing, P. and Psutka Josef V. and Hajič, J. and Byrne, W. and Mírovský, J. : Automatic transcription of Czech, Russian and Slovak spontaneous speech in the MALACH project . Interspeech Lisboa 2005, p. 1349-1352, ISCA, Bonn, 2005.
Psutka, J. and Ircing, P. and Psutka Josef V. and Hajič, J. and Byrne, W. and Mírovský, J. : Automatic transcription of Czech, Russian and Slovak spontaneous speech in the MALACH project . Eurospeech, vol. 1, p. 1349-1352, ISCA, Bonn, 2005.
Psutka, J. and Psutka Josef V.. and Ircing, P. : Czech Spontaneaous Speech – Acoustic&Language Models (MALACH) . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Johns Hopkins University Baltimore, Shoah Visual History Foundation, 2005.
Psutka, J. and Psutka Josef V. and Müller, L. and Matoušek, J. and Radová, V. and Ircing, P. : Russian Malach Speech Corpus . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Johns Hopkins Univ. v Baltimore, Shoah Visual History Foundation, 2005.
Ircing, P. and Psutka, J. and Psutka Josef V. : Russian Spontaneaous Speech – Acoustic&Language Models (MALACH) . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Johns Hopkins University v Baltimore, Shoah Visual History Foundati, 2005.

 + / -  Publications in year 2004

Psutka, J. and Ircing, P. and Hajič, J. and Radová, V. and Psutka josef V. and Byrne, W. and Gustman, S. : Issues in annotation of the Czech spontaneous speech corpus in the MALACH project . Fourth international conference on language resources and evaluation, p. 607-610, European Language Resources Association, Lisbon, 2004.
Radová, V. and Psutka, J. and Müller, L. and Byrne, W. and Psutka Josef V. and Ircing, P. and Matoušek, J. : Czech broadcast news speech . p. 4, Linguistic Data Consortium (LDC), USA, 2004.
Radová, V. and Psutka, J. and Müller, L. and Byrne, W. and Psutka Josef V. and Ircing, P. and Matoušek, J. : Czech broadcast news transcripts . p. 4, Linguistic Data Consortium (LDC), USA, 2004.
Radová, V. and Psutka, J. and Psutka Josef V. and Müller, L. and Ircing, P. and Matoušek, J. and Byrne, W. : Czech Broadcast News Corpus . Katedra kybernetiky, fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni (práva k šíření předána Linguistic Data Consortium, University of Pe, 2004.

 + / -  Publications in year 2003

Psutka, J. and Iljuchin, I. and Ircing, P. and Psutka Josef V. and Trejbal, V. and Byrne, W. and Hajič, J. and Gustman, S. : Building LVCSR system for transcription of spontaneously pronounced russian testimonies in the MALACH project: initial steps and first results . Lecture Notes in Artificial Intelligence, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2807, p. 327-332, Springer, Berlin, 2003.
Psutka, J. and Iljuchin, I. and Ircing, P. and Psutka Josef V. and Trejbal, V. and Byrne, W. and Hajič, J. and Gustman, S. : Building LVCSR system for transcription of spontaneously pronounced russian testimonies in the MALACH project: initial steps and first results . Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2607, p. 327-332, Springer, Berlin, 2003.
Psutka, J. and Ircing, P. and Psutka Josef V. and Radová, V. and Byrne, W. and Venkataramani, V. and Hajič, J. and Gustman, S. : Towards automatic transcription of spontaneous Czech speech in the MALACH project . Lecture Notes in Artificial Intelligence, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2807, p. 214-219, Springer, Berlin , 2003.
Psutka, J. and Ircing, P. and Psutka Josef V. and Radová, V. and Byrne, W. and Hajič, J. and Mírovský, J. and Gustman, S. : Large vocabulary ASR for spontaneous Czech in the MALACH project . EUROSPEECH 2003 PROCEEDINGS, p. 1821-1824, ISCA, Geneva, 2003.
Psutka, J. and Ircing, P. and Psutka Josef V. and Radová, V. and Byrne, W. and Hajič, J. and Mírovský, J. and Gustman, S. : Large vocabulary ASR for spontaneous Czech in the MALACH project . Eurospeech, vol. 1, p. 1821-1824, ISCA, Geneva, 2003.
Psutka Josef V. and Hoidekr, J. and Ircing, P. and Psutka, J. : Automatic transcription of TV ice-hockey commentary . Proceedings , p. 419-423, International Institute of Informatics and Systemics, Orlando, 2003.
Psutka Josef V. and Müller, L. : Optimization of some parameters in the speech-processing module developed for the speaker independent ASR system . Proceedings, p. 414-418, International Institute of Informatics and Systemics, Orlando, 2003.

 + / -  Publications in year 2002

Psutka, J. and Ircing, P. and Psutka Josef V. and Radová, V. and Byrne, W. and Hajič, J. and Gustman, S. and Ramabhadran, B. : Automatic transcription of Czech language oral history in the MALACH project: resources and initial experiments . Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2448, p. 253-260, 2002.

 + / -  Publications in year

Josef Psutka and Jan Svec and Josef V. Psutka and Jan Vaněk , Aleś Pražák and Luboš Šmídl and Pavel Ircing : System for Fast Lexical and Phonetic Spoken Term Detection in a Czech Cultural Heritage Archive . EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing, [submitted, in review], Springer-Verlag, GmbH, Heidelberg, Germany, .