Skip to content

Contact

name: Tomáš Ryba
phone:
+420 37763 2563
office:
UN561


e-mail: tryba@kky.zcu.cz

Ing. Ryba Tomáš

Courses

Practical Lesson Lecturer

 

Supervising student projects

název type
year
supervisor
specialization
assigned
Analýza valgózního postavení pat
Ryba Tomáš
volné
Automatická detekce lézí v játrech Spolupráce / brigáda SPC PRJ5 DP
2013/2014
Ryba Tomáš
UI
dokončeno (MaJe)
Detekce homogenních oblastí v obraze SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Ryba Tomáš
UI
dokončeno
Metody předzpracování obrazu SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Ryba Tomáš
UI
dokončeno (Jed, Spa)
Registrace obrazu SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Ryba Tomáš
UI
zadáno (JaAn, MiBu)
Segmentace obrazu pomocí evolučních algoritmů PRJ4 PRJ5 BP DP
Ryba Tomáš
UI
dokončeno (Ondřej Fikar)
Systém pro 3D analýzu fluorescence rostlin SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Ryba Tomáš
UI
dokončeno
Využití vlnkové (wavelet) transformace k analýze lékařských obrazových dat SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Ryba Tomáš
UI
dokončeno
Zpracování obrazu pomocí grafových algoritmů SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Ryba Tomáš
UI
dokončeno (Fil)
Zpracování povrchových modelů rostlin SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Ryba Tomáš
UI
dokončeno (Jez, Kas)
 

Publications

 + / -  Publications in year 2015

Ryba, T. : Porovnání automaticky inicializovaných segmentačních metod . SVK 2015 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, p. 109-110, Západočeská univerzita v Plzni, 2015.
Ryba, T. and Železný, M. : An Automatic Initialization of Interactive Segmentation Methods Using Shortest Path Basins . 9th Open German-Russian Workshop on Pattern Recognition and Image Understanding, Proceedings, p. 23-28, University of Koblenz-Landau, Dietrich Paulus and Christian Fuchs and Detlev Droege, Koblenz, 2015.
Jedlička, P. and Ryba, T. : Genetic Algorithm Application in Image Segmentation . 9th Open German-Russian Workshop on Pattern Recognition and Image Understanding, Proceedings, p. 113-116, University of Koblenz-Landau, Dietrich Paulus and Christian Fuchs and Detlev Droege, Koblenz, 2015.
Ryba, T. : An Automatic Image Segmentation Algorithm Involving Shortest Path Basins . Pattern Recognition and Image Analysis, 1, vol. 25, p. 89-95, Pleiades Publishing, 2015.

 + / -  Publications in year 2014

Ryba, T. : Lokalizace nádorů pomocí automatického vyhledávání zajímavých oblastí v obraze . SVK 2014 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, p. 93-94, Západočeská univerzita v Plzni, 2014.

 + / -  Publications in year 2013

Ryba, T. and Jiřík, M. and Železný, M. : An Automatic Liver Segmentation Algorithm Based on Grow Cut and Level Sets . Pattern Recognition and Image Analysis, 4, vol. 23, p. 502-507, Springer US, 2013.
Ryba, T. and Železný, M. : Co-registration of chlorophyll fluorescence emission and 3D models of plants . Global Change and Resilience: From Impacts to Responses : Proceedings of the 3rd annual Global Change and Resilience Conference, p. 264-267, Global change research centre, Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i, 2013.

 + / -  Publications in year 2012

Ryba, T. : Automatic Localization of Liver Tumors . Proceedings of the 1st Czech-Russian Forum of Young Scientists, p. 25-26, 2012.
Ryba, T. : Image Processing in Plant Science . Proceedings of the 1st Czech-Russian Forum of Young Scientists, p. 15-16, 2012.
Jiřík, M. and Ryba, T. and Železný, M. : Gabor filter and graph cut based texture analysis . Pattern Recognition and Image Analysis, 1, vol. 22, p. 215-220, Springer US, 2012.
Ryba, T. and Železný, M. and Nedbal, L. : Registration of Chlorophyll Fluorescence Emission and 3D Models of Plants . Proceedings of EPPN Developers' Workshop, 2012.

 + / -  Publications in year 2011

Ryba, T. and Jiřík, M. and Mírka, H. : Analýza jaterního parenchymu metodami zpracování obrazu . Experimentální výzkum v medicíně a jeho klinická aplikace, p. 23-23, Euroverlag, 2011.
Ryba, T. and Jiřík, M. and Železný, M. : An Automatic Liver Segmentation Algorithm . 8th Open German-Russian Workshop: Pattern Recognition and Image Understanding, proceeding of extended abstracts, p. 246-249, 2011.
Ryba, T. : Registrace obrazu v úloze monitorování tumorů . SVK 2011 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, p. 93-94, Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
Železný Miloš and Krňoul Zdeněk and Jiřík Miroslav and Ryba Tomáš and Pirner Ivan and Zimmermann Petr : Simple Gesture Based Medical Data Interface . 8th Open German-Russian Workshop, Russian Academy of Sciences, Mathematical Sciences Branch of the Russian Academy of Sciences, National Committee of the RAS for Pattern Recognition and Image Analysis, 2011.

 + / -  Publications in year 2010

Ryba, T. and Jiřík, M. : Segmentace obrazu v lékařské diagnostice . Diagnostika, léčba a prevence závažných civilizačních onemocnění, p. 82-82, Euroverlag, 2010.
Jiřík, M. and Ryba, T. : Interaktivní segmentace pomocí metody Graph-Cut v prostředí Matlab . SVK 2010 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, p. 23-24, Západočeská univerzita v Plzni, 2010.
Jiřík, M. and Ryba, T. : Texture Based Segmentation Using Graph Cut and Gabor Filters . Pattern Recognition and Image Analysis, p. 258-261, 2010.