Skip to content

Model based synthetic biology

Obsah

Úvod

 

Oblast syntetické biologie se zabývá vývojem biologických zařízení, která transformují živé buňky na různé bio-senzory, nano-továrny a terapeutické prostředky. Na naší univerzitě vznikla výzkumná laboratoř (Cell Cybernetics Lab – CeCyl) se zaměřením právě na oblast syntetické biologie. Zajímáme se o inovace, které by činily biologická zařízení spolehlivými a dostatečně účinnými - aby se biologické systémy obecně staly užitečnou technologií. Využíváme nástroje z inženýrství a syntetické biologie k tomu, abychom:

 1. vytvořili elektromechanická zařízení navržená společně s biologickým zařízením
 2. odvodili metody modelování a odhadu speciálně pro biologické systémy
 3. Vyvinuli biologické kontrolní mechanismy a teorie


Výzkumné aktivity naší laboratoře lze rozdělit do následujících oblastí:

 • Experimentální design
 • Genové ladění
 • Výroba elektrické energie na buněčné úrovni
 • Řízení dělení buněk
 • Třídění buněk
 • HLA(lidský leukocitární antigen) kompatibilita při dárcovství


motivace


- detailní přehled projektů Bio-kybernetiky naleznete na strankach CeCyl

Projekty s institucionální podporou

 • TA01010342 - Výzkum a vývoj pokročilých IT technologií podpory vyhledávání dárce pro transplantaci kostní dřeně

Spolupráce:

V této oblasti výzkumu úzce spolupracujeme s následujícími organizacemi:

 • Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní Nemocnice v Plzni
 • Nadace pro transplantace kostní dřeně
 • Českým národní registr dárců dřeně

Členové výzkumného týmu:

 • Ing. Daniel Georgiev, Ph.D.
 • Ing. Lucie Houdová
 • Ing. Pavel Fikar
 • Bc. Pavel Zach

Publikace: