Přejít na obsah

Bakalářská práce KŘTB (BPKŘT)

Kredity: 12 ( Přednášky: 0, Cvičení: 0)
Semestr: ZS/LS
Zakončení: zp
Garant: Straka Ondřej
Přednášející: Vašíček Vojtěch

Anotace

Vypracování Bakalářské práce je nutnou podmínkou pro konání závěrečné bakalářské státní zkoušky v oboru KŘT. Bakalářskou práci zadává oborová katedra v souladu s fakultním řádem pro státní závěrečné 
zkoušky. Konzultace a vedení práce zajišťuje vedoucí bakalářské práce, případně další pracovníci katedry. 
Cílem je, aby student uměl: 
- používat vědecké metody práce spolu s kritickým hodnocením, analýzou a syntézou. 
- aplikovat inženýrský přístup při formulaci a řešení problémů. 
- samostatně vyřešit zadaný projekt, zpracovat jej v písemné formě a ústně jej prezentovat. 

Přehled látky

Student samostatně řeší problematiku v zadané bakalářské práci a předkládá ji v písemné formě. Požadavky

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na konzultacích ke zpracování kvalifikační práce a její předložení vedoucímu práce v jím požadovaném stupni rozpracování.