Přejít na obsah

Filtr


předměty

Státnicové

Aplikovaná kybernetika (AKSZ)
Automatické řízení (AŘSZ)
Biokybernetika (BKSZ)
Informační a řídicí systémy (IŘSZ)
Rozhodovací systémy (ROSZ)
Řídicí a rozhodovací systémy (ŘRSZ)
Řídicí systémy (ŘISZ)
Teorie řízení (TŘSZ)
Umělá inteligence (UISZ)

Ostatní

Bakalářská práce KŘTB (BPKŘT)
Adaptivní systémy (AS)
Agentové technologie (AGT)
Algoritmy a programování v kybernetice (APK)
Analýza a rozpoznávání řeči (ARŘ)
Aplikace kybernetiky ve strojírenství (AKS)
Automatické řízení (AŘ)
Automatické řízení 1 (AŘ1)
Automatické řízení 2 (AŘ2)
Bakalářská práce IB (BPIB)
Bakalářská práce IK (BPIK)
Bakalářská práce PŘ (BPPŘ)
Bakalářská zkouška IB (BZIB)
Bakalářská zkouška IK (BZIK)
Bakalářská zkouška KŘTB (BZKŘT)
Bakalářská zkouška PŘ (BZPŘ)
Biometrické a bezpečnostní systémy (BBS)
Člověk a nové technologie (CNT)
Dálkový průzkum Země (DPZ)
Diagnostika a rozhodování (DR)
Diplomová práce (DP)
Historie kybernetiky a umělé inteligence (HKUI)
Hlasové dialogové systémy (HDS)
Identifikace systémů a filtrace (ISF)
Informační a řídicí systémy 1 (IŘS1)
Informační a řídicí systémy 2 (IŘS2)
Internetové technologie (ITE)
Kybernetika (KY)
Lineární systémy 1 (LS1)
Lineární systémy 2 (LS2)
Matematická teorie řízení (MCT)
Matlab (MATL)
Metody Počítačového Vidění (MPV)
Modelování a simulace 1 (MS1)
Modelování a simulace 2 (MS2)
Modelování v biokybernetice (BIOM)
Návrh řídících systémů (NŘS)
Nelineární systémy (NS)
Neuronové sítě a evoluční strategie (NSES)
Obhajoba bakalářské práce (OKŘTB)
Obhajoba bakalářské práce IB (OBIB)
Obhajoba bakalářské práce IK (OBIK)
Obhajoba bakalářské práce PŘ (OBPŘ)
Obhajoba diplomové práce KŘT (OKŘT)
Obhajoba diplomové práce ŘRS (OŘRS)
Operační analýza (OA)
Optimální systémy (OPS)
Počítačové systémy (POSS)
Praxe stínového řečníka (SRP)
Principy syntézy elektronických řídicích systémů (PSR)
Projekt 2 (PRJ2)
Projekt 3 (PRJ3)
Projekt 4 (PRJ4)
Projekt 5 (PRJ5)
Projekt UIA4 (PUIA4)
Projekt UIA5 (PUIA5)
Průmyslové řídicí systémy (PS)
Prvky a regulátory (PRX)
Převodníky fyzikálních veličin (PFV)
Robustní řízení lineárních systémů (RLS)
Řízení a využití bezpilotních leteckých prostředků (RVB)
Semestrální práce (SPC)
Simulink (SIMUL)
Stochastické systémy a procesy (STP)
Strojové učení, řešení úloh a rozpoznávání (SUR)
Strojové zpracování přirozeného jazyka (SZPJ)
Systémová analýza (SYA)
Systémy a modely (SM)
Systémy vnímání a porozumění (SVP)
Technické prostředky řízení (TPŘ)
Teorie odhadu a zpracování signálů (TOD)
Teorie řízení (TŘ)
Umělá inteligence (UI)
Úvod do bezpečnosti a ochrany informací (UBOI)
Úvod do inženýrského modelování (UIM)
Úvod do praxe stínového řečníka (SRU)
Úvod do robotiky a mechatroniky (URM)
Úvod do strojového vnímání prostředí (USVP)
Úvod do umělé inteligence (UUI)
Vložené řídicí systémy (VŘS)
Vývoj SW pro automobilový průmysl (SWAP)
Základy identifikace systémů a detekce chyb (ZIS)
Základy kybernetiky (ZKY)
Základy kybernetiky pro informatiky (ZKYI)
Základy modelování buněčných systémů (ZMB)
Základy strojového učení a rozpoznávání (ZSUR)
Základy umělé inteligence (ZUI)
Znalostní systémy (ZSY)
Zpracování digitalizovaného obrazu (ZDO)
Zpracování signálu (ZSI)