Přejít na obsah

Bakalářská zkouška IB (BZIB)

Kredity: 0 ( Přednášky: 0, Cvičení: 0)
Semestr: LS
Zakončení: zk
Garant: Psutka Josef

Anotace

Zkoušku si zapisuje student, který zamýšlí ukončit studium s titulem Bc. Pro konání zkoušky musí být splněny všechny podmínky stanovené studijním programem bakalářského studia "Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci". Zkoušku organizuje oborová katedra a forma zkoušky je stanovena fakultním řádem pro státní závěrečné zkoušky. 

Přehled látky

Od studentů se vyžaduje: 
- předložení bakalářské práce v písemné formě, její ústní prezentace a obhajoba získaných výsledků, 
- prokázání znalostí a dovedností získaných během studia a schopnosti jejich aplikace na problémy ve studovaném oboru. Požadavky

Obhajoba bakalářské práce před zkušební komisí, prokázání znalostí získaných během studia.