Přejít na obsah

Bakalářská zkouška KŘTB (BZKŘT)

Kredity: 0 ( Přednášky: 0, Cvičení: 0)
Semestr: LS
Zakončení: zk
Garant: Straka Ondřej

Anotace

Zkoušku si zapisuje student, který zamýšlí ukončit studium s titulem Bc. nebo student, který hodlá získat navíc titul Bc. v rámci inženýrského studia KŘT. Pro konání zkoušky musí být splněny všechny podmínky stanovené studijním programem bakalářského studia KŘT. Zkoušku organizuje oborová katedra a forma zkoušky je stanovena fakultním řádem pro státní závěrečné zkoušky. 

Přehled látky

Od studentů se vyžaduje: 
- předložení bakalářské práce v písemné formě, její ústní prezentace a obhajoba získaných výsledků. 
- prokázání znalostí a dovedností získaných během studia a schopností jejich aplikace na problémy 
ve studovaném oboru. Požadavky

Obhajoba bakalářské práce před zkušební komisí, prokázat znalosti získané během studia.