Přejít na obsah

Matematická teorie řízení (MCT)

Kredity: 5 ( Přednášky: 2, Cvičení: 1)
Semestr: ZS
Zakončení: zp; zk
Garant: Straka Ondřej
Přednášející: Straka Ondřej
Cvičící: Straka Ondřej

Anotace

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními pojmy teorie řízení dynamických deterministických i stochastických systémů spojitých i diskrétních v čase. Předmět je vyučován v anglickém jazyce. 

Přehled látky

1. Systémy a modely a jejich klasifikace, stavová reprezentace, vstupně-výstupní reprezentace 
2. Lineární systémy - pozorovatelnost, řiditelnost, trajektorie stavu 
3. Lineární systémy - stabilita, vstupně-výstupní chování, ekvivalence reprezentací 
4. Nelineární systémy - trajektorie stavu, pozorovatelnost, řiditelnost 
5. Nelineární systémy - stabilita 
6. Nelineární systémy - stabilita a vstupně-výstupní chování 
7. Stochastické modely 
8. Tvorba modelů matematickým modelováním a identifikací 
9. Odhad stavu 
10. Optimální řízení, Pontrjaginův princip minima, Belmanův princip 
11. LQ problém 
12. LQG problém, separační teorém 
13. Aplikace v ekonomických úlohách Požadavky

písemný test, ústní zkouška Literatura