Přejít na obsah

Obhajoba diplomové práce KŘT (OKŘT)

Kredity: 0 ( Přednášky: 0, Cvičení: 0)
Semestr: LS
Zakončení: zk
Garant: Psutka Josef

Anotace

Obhajobu diplomové práce si zapisují studenti, kteří chtějí v příslušném školním roce ukončit pětileté inženýrské nebo magisterské studium. Obhajobu organizuje oborová katedra podle fakultního řádu pro státní závěrečné zkoušky. Obhajobu lze uskutečnit jedině tehdy, splnil-li student všechny podmínky stanovené studijním programem pro ukončení studia v jeho oboru. 

Přehled látky

Od studentů se vyžaduje předložení diplomové práce v písemné formě, její ústní prezentace a obhajoba získaných výsledků. Požadavky

Obhajoba diplomové práce před státní zkušební komisí