Přejít na obsah

Obhajoba bakalářské práce (OKŘTB)

Kredity: 0 ( Přednášky: 0, Cvičení: 0)
Semestr: LS
Zakončení: zk
Garant: Psutka Josef

Anotace

Obhajobu bakalářské práce si zapisují studenti, kteří chtějí v příslušném školním roce ukončit tříleté bakalářské studium. Obhajobu organizuje oborová katedra podle fakultního řádu pro státní závěrečné zkoušky. Obhajobu lze uskutečnit jedině tehdy, splnil-li student všechny podmínky stanovené studijním programem pro ukončení bakalářského studia daného oboru. 

Přehled látky

Od studentů se vyžaduje předložení bakalářské práce v písemné formě, její ústní prezentace a obhajoba získaných výsledků. Požadavky

Obhajoba bakalářské práce před státní zkušební komisí.