Přejít na obsah

Řídicí a rozhodovací systémy (ŘRSZ)

Kredity: 0 ( Přednášky: 0, Cvičení: 0)
Semestr: LS
Zakončení: szz
Garant: Straka Ondřej

Anotace

Složení státní zkoušky z předmětu Řídící a rozhodovací systémy (ŘRSZ). Prokázání znalosti z libovolného výběru tří povinně volitelných předmětů oboru Řídicí a rozhodovací systémy. Výběr provádí student. 

Přehled látky

Předmět státní zkoušky. Zkouška je specifikována tematickým okruhem otázek z libovolného výběru pěti povinně volitelných předmětů oboru ŘRS. Požadavky

Složení zkoušky znamená prokázat znalosti z vybraných předmětů. Tematické okruhy otázek budou zveřejněny na KKY.