Přejít na obsah

Praxe stínového řečníka (SRP)

Kredity: 3 ( Přednášky: 1, Cvičení: 2)
Semestr: LS
Zakončení: zp; zk
Garant: Radová Vlasta
Přednášející: Radová Vlasta Pražák Aleš
Cvičící: Radová Vlasta, Pražák Aleš

Anotace

Cílem předmětu je aktivně rozvíjet ve studentech schopnosti stínového řečníka pro využití v systémech automatického rozpoznávání řeči. Jádrem kurzu je především aktivní samostatná práce studentů. 

Přehled látky

Trenažér pro trénovaní stínového řečníka. Aktivní trénování dovedností stínového řečníka - simultánní přemlouvání zadaných nahrávek, zjednodušování dialogu se zachováním jeho významu, volné přemlouvání televizních pořadů. Rozvíjení dalších (neřečových) schopností stínového řečníka - doplňování interpunkce, označování změny řečníka, rozšiřování slovníku, oprava chybně rozpoznaného textu. Požadavky

Zápočet: demonstrace získaných dovedností Literatura