Přejít na obsah

Vývoj SW pro automobilový průmysl (SWAP)

Kredity: 3 ( Přednášky: 1, Cvičení: 1)
Semestr: ZS
Zakončení: zp
Garant: Balda Pavel
Přednášející: Balda Pavel
Cvičící: Balda Pavel

Anotace

Předmět má dva cíle. Prvním je seznámení studenta s principy vývoje softwaru pro automobilový průmysl. Jeho specifika a potřeby na kvalitu, robustnost a bezpečnost dodaného softwaru. 
Druhým cílem je uvést studenta do firemního prostředí, jeho postupů a nástrojů, které jsou standardně dodržovány a používány ve firmách zabývající se vývojem SW v automotive. 

Přehled látky

Specifika vývoje SW pro automobilový průmysl, zabezpečení kvality, V model, analýza požadavků, specifikace, design HW vrstva, MW střední vrstva SW, aplikační vrstva, AUTOSAR standard, implementace, statická a dynamická analýza kódu review, kontrola kódu vůči MISRA pravidlům, unit testy, SW metriky, SW integrace a integrační testy SiL testování, SW testy HiL testování, aplikační data parametry, Safety aspekty bezpečnostní klasifikace automobilových systémů, SW implementace různých bezpečnostních úrovní, SW releasy, plánování SW projektů Master plán, plán SW releasů, řízení řešení problémů, napojení vývoje systému a SW, specifika SW vývoje ve fázi údržby. Požadavky

Aktivní účast na cvičeních. Závěrečná prezentace skupinového projektu. Literatura

  • Doporučená: Pinker, Jiří. Mikroprocesory a mikropočítače. 2004. ISBN 80-7300-110-1. 
  • Doporučená: Herout, Pavel. Učebnice jazyka C. 1. díl. 2009. ISBN 978-80-7232-383-8.