Přejít na obsah

Systémová analýza (SYA)

Kredity: 5 ( Přednášky: 2, Cvičení: 2)
Semestr: ZS
Zakončení: zp; zk
Garant: Hajšman Václav
Přednášející: Fetter Miloš Hajšman Václav
Cvičící: Fetter Miloš, Hajšman Václav

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy metod systémové analýzy a jejich počítačové podpory. 

Přehled látky

Teorie systémů - základní pojmy. Vymezení obsahu systémové analýzy. Obecné principy systémové analýzy. Význam systémové analýzy v procesu vývoje SW systémů. Strukturované metody systémové analýzy - SA/SD. Objektově-orientované metody systémové analýzy - UML. Databázové systémy - základní pojmy a vlastnosti. Datové modelování - ERA modely, relační modely. Základy jazyka SQL - DDL, DML. Počítačová podpora systémové analýzy - CASE systémy. Požadavky

Zápočet: referát v průběhu semestru 
Zkouška: odpovídající znalost odpřednesené a procvičené látky, u zkoušky se zohledňují výsledky dosažené v průběhu semestru Literatura