Přejít na obsah

Základy identifikace systémů a detekce chyb (ZIS)

Kredity: 5 ( Přednášky: 2, Cvičení: 2)
Semestr: ZS
Zakončení: zp; zk
Garant: Straka Ondřej
Přednášející: Punčochář Ivo
Cvičící: Punčochář Ivo

Anotace

Cílem je poskytnout studentům úvod do oblasti identifikace systémů a do oblasti detekce chyb. Studenti budou seznámeni se základní pojmy, představeny důležité principy a metody. 

Přehled látky

Nalezení matematických modelů systémů z experimentálních dat je důležité pro předvídání budoucího chování systémů a pro návrh řídících systémů. Zjištění chyby v monitorovaném reálném systému je klíčové pro kvalitu rozhodování, ale i pro bezpečnost a ekonomické aspekty. 
1.- 2. týden: základní pojmy, problém identifikace systémů a problém detekce chyb nebo změn, zpracování signálů, 3.-5. týden: základní neparametrické a parametrické metody identifikace deterministických a stochastických systémů, 6.-7. týden: základy identifikace nelineárních systémů, 8.-12. týden: základní přístupy návrhu detektorů chyb a detektorů změn pro deterministické i stochastické systémy a procesy, 13. týden: praktický a ekonomický význam identifikace a detekce. Požadavky

Čtyři laboratorní úlohy zpracované ve formě referátu a zvládnutí přednesené látky. Literatura