Přejít na obsah

Znalostní systémy (ZSY)

Odkazy

zpět na seznam předmětů

Obsah stránky

Anotace

Kredity: 6 ( Přednášky: 3, Cvičení: 2)
Semestr: LS
Zakončení: zp; zk
Garant: Müller Luděk
Přednášející: Müller Luděk
Cvičící: Müller Luděk, Zelinka Jan

Anotace

Základní pojmy a charakteristiky znalostních systémů(ZS), oblasti jejich využití. Předpoklady vzniku ZS a jejich vývoj, prázdný ZS (shell). Programovací jazyky a softwarové nástroje pro tvorbu ZS. Principy projektování, stadia vývojeznalostních (expertních) systémů znalostním inženýrem. Reprezentace znalostí v ZS, prod. pravidla, sémantické sítě. Získávání znalostí. Inferenční metody, rezoluční systémy, dopředné a zpětné řetězení, výběr dotazu, Reteův algoritmus. Nemonotónní usuzování. Usuzování za neurčitosti, hypotetické usuzování a zpětná indukce, míry postačitelnosti a nezbytnosti. Kombinace důkazů, šíření pravděpodobností v inferenčních sítích. Přibližné usuzování, míry důvěry a nedůvěry, faktory jistoty, Dempster-Shaferova teorie, využití fuzzy logiky a fuzzy relací k řešení problému neurčitosti. Příklady reálných znalostních systémů, FEL-EXPERT, vysvětlovací mechanismus, kontextové vazby, typy uzlů a pravidel. České a zahraniční ZS, srovnání, charakteristiky.