Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Regulační potřeby provozovatele přenosové sítě v podmínkách nárůstu obnovitelných zdrojů elektrické energie
Typ práce: Diplomová práce
Obor:
Rok zadání: 2010/2011
Zadáno: zadáno Bc. Adam Perný
Dokončeno: dokončeno
Zadavatel: Janeček Eduard

Detail

  • Rešerše problematiky regulačních potřeb.
  • Stávající stav rezervace regulačních potřeb.
  • Specifika obnovitelných zdrojů z hlediska regulačních potřeb.
  • Modelování vlivu obnovitelných zdrojů na rozsah regulačních potřeb.
  • Prototypové řešení a jeho ověření.