Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Zpracování obrazu pomocí grafových algoritmů
Typ práce: Semestrální práce , Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: zadáno Fil
Dokončeno: dokončeno
Zadavatel: Ryba Tomáš

Detail

Zpracování obrazu pomocí grafových algoritmů poskytuje velmi efektivní nástroje, jež jsou v dnešní době považovány za jedny z nejmodernějších. Pravděpodobně nejznámějším zástupcem v této kategorii je hledání určitých objektů v obraze (tzv. segmentace obrazu) pomocí metody Graph-Cut. Cílem práce je prostudování problematiky zpracování obrazu (především zmíněné segmentace) z hlediska grafových algoritmů a jejich následná implementace.