Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Implementace sekvenčního stavového automatu v mikrokontroleru (Arduino)
Typ práce: Projekt 5 , Projekt 4
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Zadavatel: Jelínek Libor

Detail

1. Navrhněte algoritmus logického sekvenčního automatu podle specifikace bloku ATMT definovaného v prostředí „Matlab/Simulink/RexIndustrialBlockset“  s rozšířením o funkci samoučení jednotlivých stavů a přechodů pomocí monitorování ručního zadání stavů. Definujte vstupy, výstupy a parametry. (dokumentaci „BRef_CZ.pdf“  lze stáhnout z
http://www.rexcontrols.cz/media/documents/manuals/cz/BRef_CZ.pdf).

2. Vytvořte program v jazyce ASM nebo C pro daný HW modul vybavený mikropočítačem PIC-18, ATMEL-AVR ,nebo ATMEL-ARM tak, aby fungoval autonomně, tj. zpracovával logické stavy na vstupech a generoval logické stavy na výstupech, podobně jako standardní PLC automat, a přitom byl konfigurovatelný a monitorovatelný po lince RS232 / USB z PC. Dbejte na modularitu a možnou přenositelnost.

3. Definujte komunikační rozhraní jako knihovnu funkcí a vytvořte konfigurační a vizualizační program na PC, který by přehledně zobrazil funkci algoritmu implementovaného na mikrokontroleru a umožnil by jeho intuitivní konfiguraci a monitorování.

4. Ověřte simulací vytvořené funkce a vše pak předveďte na vývojovém HW modulu (Arduino, PVK40, M-Board). Proveďte základní experimenty s příkladem řízení dopravní křižovatky. Zpracujte přehlednou dokumentaci k programu, použití a provedeným experimentům.