Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Rozpoznávání a hodnocení tkáně jater na CT snímku
Typ práce:
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno: dokončeno
Zadavatel: Jiřík Miroslav

Detail

Zadání má původ ve spolupráci FAV s FN Plzeň. Cílem práce je vyhodnotit data z výpočetní tomografie za účelem zlepšení segmentačního algoritmu. Jde zejména o hodnocení odstínu (density) a textury. Zjednodušeně se budeme snažit najít vlastnisti průměrného orgánu. Naším cílem je usnadnit a zkvalitnit předoperačního vyšetření a tím snížovat zátěž pacienta i lékaře při výkonu. 
 
operace
 
V průběhu řešení se naučíte pracovat s jazykem Python, zjistíte, kde máte játra a naučíte se využívat metod počítačového vidění.
 
 
 
Ukázka extrakce jater z CT snímků
http://youtu.be/bFSyY4jyMHw