Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Metody řešení problematiky řídkých dat v úloze modelování spolehlivosti energetických systémů
Typ práce: Bakalářská práce , Projekt 4
Obor: IŘS
Rok zadání: 2013/2014
Zadáno: volné
Dokončeno:
Zadavatel:

Detail


1. Seznamte se s problematikou sběru poruchovostních dat z energetických provozů
2. Zpracujte stručný přehled rozdělení pravděpodobnosti výskytu poruchy využívaných pro modelování spolehlivosti energetických systémů
3. Popište metody a postupy pro řesení problematiky řídkých dat
4. Analyzujte jednotlivé metody z hlediska presnosti odhadu parametrů