Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Měření rychlosti a dráhy pohybu diferenciálního kolového robotu
Typ práce: Projekt 4
Obor:
Rok zadání: 2016/2017
Zadáno: zadáno Jan Hevera
Dokončeno: dokončeno 2016/2017
Zadavatel: Jelínek Libor

Detail

1. Seznamte se s principy měření rychlosti a ujeté dráhy diferenčního kolového vozíku pomocí optických nebo magnetických impulsních rotačních snímačů umístěných na hřídelích motorů.

2. Navrhněte algoritmus pro měření ujeté dráhy a aktuální rychlosti získané prostřednictvím impulsních snímačů a implementujte jej v prostředí dostupného mikrokontroleru třídy Arduino. Uvažujte varianty s malým a velkým počtem impulsů na otáčku. Zabývejte se řešením měření počtu impulsů, měření doby mezi impulsy, filtrací signálu, výpočtem rychlosti kol a přepočtem na rychlost geometrického středu nápravy.

3. Experimentálně ověřte funkčnost celého systému a zpracujte dokumentaci k navržené metodě měření a k její implementaci v použitém mikrokontroleru včetně HW konfigurace.