Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Optimalizace struktury neuronové sítě - základní výzkum
Typ práce: Projekt 4
Obor: UI
Rok zadání: 2022/2023
Zadáno: zadáno D. Zierl
Dokončeno: dokončeno 2022/2023
Zadavatel: Bulín Martin

Detail

V dnešní době masivní nasazování umělých neuronových sítí v nejrůznějších oblastech lidské činnosti kontrastuje s minimálním přehledem vývojářů o dění v jednotlivých částech sítě. Je známo, že mnohdy v natrénované síti existuje množství přebytečných neuronů i synapsí (klidně až 90%) a naopak v ní existují místa, na kterých by výslednému skóre pomohlo šikovné přeuspořádání struktury neuronů.

 

Práce na tomto projektu spočívá ve studiu, výzkumu a implementaci vlastních algoritmů v oblasti hlubokého porozumění neuronové sítě. Konkrétní zadání práce bude sestaveno na základě rozsahu práce (i případných nápadech zájemců), nutným předpokladem je ovšem skutečný zájem o tuto problematiku. Předpokládám schopnost algoritmizace a znalost jazyka Python.

Buzzwords: neuroplasticity, network pruning, self-organizing networks

Ukázka funkčnosti prořezaných sítí:

 https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/27096/1/mb_thesis_2017.pdf (kap. 3, str. 31)