Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Základy klasifikace neuronovými sítěmi
Typ práce: Projekt 4
Obor: UI
Rok zadání: 2021/2022
Zadáno: zadáno V. Kimlová
Dokončeno: dokončeno 2022/2023
Zadavatel: Bulín Martin

Detail

Cílem projektu je naučit se pracovat s vybranými frameworky, které využívají principy neuronových sítí k řešení klasifikačních problémů. Získané znalosti umožní komplexní řešení obecné klasifikační úlohy od předzpracování dat po vyhodnocení výsledků a budou základem pro navazující bakalářskou práci. 

 

Postup práce / podúlohy:

 • seznámení se s teorií a principy neuronových sítí
 • poskládání dat pro klasifikační úlohu
 • sestavení modelu neuronové sítě
 • trénování sítě
 • vyhodnocení výsledků klasifikace
 • sepsání dokumentace (2-4 strany)

Další dovednosti získané v rámci práce na projektu:

 • verzovací systém Git (sdílení kódu přes repozitář na GitHubu)
 • práce na vzdáleném stroji přes SSH připojení
 • práce v programovacím jazyce Python ve virtuálním prostředí nástroje Anaconda
 • psaní dokumentace v LaTeXu

Technologie: Python, Keras, Scikit-Learn, PyTorch, Git, SSH, Anaconda, LaTeX

Repo projektu: https://github.com/kitt10/jivl

Literatura:

 • Bishop, C. (1995). Neural networks for pattern recognition. Oxford University Press, USA.
 • https://keras.io/api/