Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Automatické ovládání žaluzií s využitím strojového učení
Typ práce: Projekt 5 , Bakalářská práce
Obor: UI
Rok zadání: 2021/2022
Zadáno: zadáno V. Breník
Dokončeno: dokončeno 2021/2022
Zadavatel: Bulín Martin

Detail

Dokončeno.

 

Repo projektu: https://github.com/kitt10/iot/tree/master/egs/smartblinds

 

Cílem bakalářské práce je navrhnout automatický systém založený na neuronové síti, který se z nasbíraných dat naučí ovládat zatemňovací rolety dle preferencí uživatele. Systém bude reagovat na příznaky jako jsou den v roce (východ a západ slunce), den v týdnu, denní čas, venkovní a vnitřní teplota, osvětlení v místnosti, předpověď počasí.

Postup práce:

  • Nastudujte možnosti automatického ovládání vybraných žaluzií a seznamte se s poskytovaným API.
  • Sestavte úlohu strojového učení volbou vhodného příznakového vektoru a požadovaného výstupního vektoru.
  • Otestujte potřebné elektronické komponenty a zprovozněte jejich komunikaci s řídící jednotkou.
  • Zahajte sběr reálných dat pro pozdější strojové učení.
  • Implementujte základní rozhodovací systém použitelný jako baseline.
  • Navrhněte model neuronové sítě a vyhodnoťte jeho reálnou použitelnost v porovnání s baseline systémem.

Technologie: ESP8266, MQTT, Python, Keras, MLP, LSTM, HTML, CSS, Git, SSH, Anaconda, LaTeX

Literatura:

  • Martin Malý, „Hradla, volty, jednočipy – Úvod do bastlení“, Edice CZ.NIC z.s.p.o., ISBN 978-80-88168-26-3, Praha, 2017
  • Damien P. George and Paul Sokolovsky, „MicroPython – Quick reference for the ESP8266“, https://docs.micropython.org/en/latest/index.html, 2014-2019
  • Bishop, C. (1995). Neural networks for pattern recognition. Oxford University Press, USA.
  • Chollet, F., & others. (2015). Keras. https://keras.io.