Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Neuronové sítě pro porozumění řeči
Typ práce: Projekt 5 , Bakalářská práce
Obor: UI
Rok zadání: 2022/2023
Zadáno: zadáno V. Kimlová
Dokončeno: dokončeno 2022/2023
Zadavatel: Bulín Martin

Detail

 

Postup práce

  1. Nastudujte problematiku klasifikace neuronovými sítěmi - seznamte se s nejpoužívanějšími typy sítí a naučte se pracovat s knihovnami Keras a PyTorch

  2. Seznamte se s katedrální platformou Speechcloud a naučte se používat služby pro rozpoznávání a syntézu řeči

  3. Navrhněte neuronovu síť pro klasifikaci záměru (“intentu”) ze vstupní promluvy

  4. U vybraných kategorií (záměrů) navrhněte řešení pro vygenerování odpovědi

  5. Prozkoumejte možnosti automatického přetrénování klasifikátoru na nových datech

  6. Vyvinutou metodu včetně hlasové interakce aplikujte na reálnou robotickou entitu


Literatura

  1. Bishop, C. (1995). Neural networks for pattern recognition. Oxford University Press, USA.

  2. Chen, Q., Zhuo, Z., & Wang, W. (2019). BERT for Joint Intent Classification and Slot Filling. CoRR, abs/1902.10909. http://arxiv.org/abs/1902.10909

  3. Gennaro, G. D., Buonanno, A., Girolamo, A. D., Ospedale, A., & Palmieri, F. A. N. (2020). Intent Classification in Question-Answering Using LSTM Architectures. CoRR, abs/2001.09330. https://arxiv.org/abs/2001.09330