Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Počítačové vidění s hlasovou interakcí na Raspberry Pi
Typ práce: Projekt 5 , Bakalářská práce
Obor: UI
Rok zadání: 2022/2023
Zadáno: zadáno M. Adamec
Dokončeno: dokončeno 2022/2023
Zadavatel: Bulín Martin

Detail

Postup práce

  1. Nastudujte nejnovější metody v oblasti počítačového vidění, zaměřte se na metody rozpoznávání obličeje a detekce objektů

  2. Vyberte vhodnou metodu rozpoznávání obličeje a upravte ji pro použití na Raspberry~Pi za účelem detekce přítomnosti známé tváře

  3. Vyberte vhodný algoritmus pro detekci objektů a upravte jej pro použití na Raspberry~Pi

  4. Navrhněte algoritmus pro rozpoznávání nových objektů s využitím hlasového dialogu

  5. Vyvinutou metodu aplikujte na reálnou robotickou entitu

Literatura

  1. Bishop, C. (1995). Neural networks for pattern recognition. Oxford University Press, USA.

  2. Redmon, J., Divvala, S. K., Girshick, R. B., & Farhadi, A. (2015). You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. CoRR, abs/1506.02640. http://arxiv.org/abs/1506.02640

    3. Wang, M., & Deng, W. (2018). Deep Face Recognition: A Survey. CoRR, abs/1804.06655. http://arxiv.org/abs/1804.06655