Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Integrační metody identifikace parametrů lineárních dynamických systémů s dopravním zpožděním
Typ práce: Bakalářská práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Zadavatel: Straka Ondřej

Detail

Zadání: Seznamte se s metodami identifikace parametrů lineárních dynamických systémů s dopravním zpožděním, založenými na integraci výstupního signálu. Porovnejte tyto metody s běžnými metodami identifikace založenými na metodě nejmenších čtverců. Proveďte implementaci vybrané integrační metody v systému MATLAB a realizujte simulační experimenty pro různé typy vstupního signálu a pro vybrané systémy 1. a 2. řádu s dopravním zpožděním. Výsledky simulovaných identifikačních experimentů vyhodnoťte.

 

Doporučená literatura: Liuping Wang and Peter Gawthrop: On the estimation of continuous time transfer functions, Int. J. Control, 2001, Vol. 74, No. 9, 889–904


Zadáno ve spolupráci s Rockwell Automation s.r.o.