Přejít na obsah

AGEBOT - AGressive environment roBOT

Řídicí systém pro robotický manipulátor AGEBOT (AGressive environment roBOT) se vyznačuje speciální sériově-paralelní kinematickou architekturou, která byla navržena pro aplikace s nutností provozu v chemicky agresivním prostředí. V takových případech nelze nasadit standardní komerčně dostupné univerzální manipulátory, protože hrozí poškození citlivých komponent robotu (elektronika, čidla a pohony) při kontaktu se silnou chemií. Vyvinutý manipulátor řeší tento problém speciálním paralelním sférickým zápěstím se třemi stupni volnosti, které umožňuje umístit všechny citlivé komponenty mimo oblast efektoru, kde dochází ke kontatku s chemikáliemi. Vlastní pohyb efektoru je pak vykonáván pomocí soustavy lineárních pohonů a kardanových kloubů. Vývoj byl prováděn firmou EuroTec JKR ve spolupráci s ZČU/KKY.