Přejít na obsah

Výukové pracoviště pro měření elektrických obvodů

Ukázka laboratorního pracoviště pro návrh, realizaci a měření přenosových charakteristik frekvenčního filtru 3. řádu s operačním zesilovačem. Slouží pro výuku praktické aplikace teorie systémů pomocí analogových elektrických obvodů v rámci předmětu Prvky a regulátory (KKY/PRX)