Přejít na obsah

Robotický manipulátor řadicího stendu

Manipulátor byl navržen a zkonstruován pro potřeby testů životnosti voličů režimu jízdy u automatických převodek osobních aut (dále zjednodušeně „řadicí páky“). Provádějí se zkoušky únavy materiálu při působení sil v koncových bodech voličů, případně v bodech, kde je mechanicky bráněno v pohybu páky při určitých jízdních podmínkách. Páka voliče je uzamknuta v některých pozicích buď jištěním ovládaným v ose Z nebo elektromechanickým členem ovládaným po sběrnici CAN. Vedle samotné páky byla zkonstruována ještě jedna „paralelní“. Pohyb této druhé páky je zajištěn dvěma servomotory. Jeden zajišťuje lineární pohyb v ose X a druhý se pohybuje na vozíku v ose X a sám zajišťuje rotační otáčení páky ve směru Y. Obě páky jsou mezi sebou propojeny silovou buňkou, která měří sílu ve všech třech osách X,Y,Z.