Přejít na obsah

Využití syntézy řeči pro čtení učebních textů

Speciální systém pro předčítání učebních textů pomocí počítačové syntézy řeči. Systém vznikl ve spolupráci se Základní a mateřskou školou pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni a pokrývá předměty matematika a fyzika pro druhý stupeň.